Cùng Tradervn
Đánh giá sàn giao dịch Forex

Cung cấp thông tin, đánh giá ưu - nhược điểm của các sàn giao dịch Forex trên thị trường. Đưa ra những tin tức và kiến thức giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với giao dịch Forex tại Việt Nam

Học Forex
Rank Số tiền tối thiểu Spread từ Đòn bẩy Năm thành lập Thông tin
10 USD 0.0 pips Không giới hạn 2008
5 USD 0.6 pips 1:1000 2009
100 USD 0.0 pips 1:500 2006
4  200 USD 0.0 pips  1:1000 2007
5  200 USD 0.35 pips  1:500  2002
6 10 USD  0.0 pips  1:1000  2005
7 1 USD -1 pips 1:3000  2009
8  0 USD 0.1 pips  1:2000  2007
9 50 USD  0.0 pips  1:200  2019
10  500 USD 0.0 pips  1:2000  2011