Blog


NAV là gì? Công thức tính chỉ số Net Asset Value

NAV là viết tắt của Net Asset Value, có nghĩa là giá trị tài sản thuần Đây là chỉ số dùng để đánh giá giá trị tài sản của công ty có tương xứng với...

ROS là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bao nhiêu là tốt?

ROS là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, nó cho biết trong 1 đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận Chỉ số này được sử dụng để đánh giá hiệu quả...

WACC là gì? Cách tính chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

Đa phần các doanh nghiệp đều sử dụng vốn đầu tư đến từ nhiều nguồn khác nhau, nên việc tính toán chi phí sử dụng vốn là rất quan trọng WACC chính là...

ROIC là gì? Cách tính ROIC? Ý nghĩa của chỉ số ROIC

ROIC (tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư) là công cụ được nhà đầu tư sử dụng để tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong tương lai Tuy...

P/B là gì? Cách tính P/B? Chỉ số P/B bao nhiêu là tốt?

P/B là chỉ số tài chính dùng để so sánh giữa giá trị thị trường hiện tại của cố phiếu với giá trị sổ sách của nó Thông qua chỉ số P/B, nhà đầu tư...

Chỉ số P/E là gì? Ý nghĩa & cách định giá cổ phiếu theo P/E

P/E là một trong những chỉ số tài chính được sử dụng để phân tích tiềm năng tăng trưởng của một doanh nghiệp và định giá cổ phiếu Vậy chính xác chỉ...

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS? EPS bao nhiêu là tốt?

EPS (Earnings Per Share) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng, giúp các nhà đầu tư tính toán lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phiếu và đánh giá khả...

ROA là gì? Cách tính ROA? Chỉ số ROA bao nhiêu là tốt?

Return on Assets (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, viết tắt là ROA) là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp Chỉ...

ROE là gì? Cách tính ROE? Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt?

ROE, ROA, ROS là các chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp Trong đó, ROE được dùng để đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng...